VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Advertentie Conrector Albert Schweitzer HAVO-VWO feb 2016

Dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO-school is een relatief nieuwe school. Wij hebben een jong en enthousiast team en zijn volop in (onderwijskundige) ontwikkeling met oog voor kwaliteit. Klik hier voor meer informatie m.b.t. de functie

Advertentie Schooldirecteur Marnix College - VSBO feb 2016

Het Marnix College is gevestigd op twee locaties: Marnix College Rio Canario (basisvorming, klas 1 en 2) en Marnix College Cas Cora (klas 3 en 4). De school heeft momenteel 330 leerlingen in de onderbouw en 530 in de bovenbouw. Op de school worden  de onderwijsniveaus TKL, PKL en PBL school aangeboden en het Marnix College kent de sectoren Techniek, Administratie & Commercie, Zorg & Welzijn en Hospitality. Klik hier  [ Read More ]

15_507391 PERS 130x94 fc_N.indd

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) is op zoek naar een gedreven ALGEMEEN DIRECTEUR. De Algemeen Directeur van de VPCO is verantwoordelijk voor het integraal management van de VPCO en voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de organisatie. Hij/zij draagt zorg voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van (strategische) beleidsplannen. Voor meer informatie klik hier…

Logo

Aanmelding FO scholen De VPCO FO aanmeldingsprocedure voor groep 1* voor het schooljaar 2016-2017 gaat weer van start. De aanmeldingsformulieren, de algemene voorwaarden voor het lidmaatschap en andere in te vullen    formulieren worden uitsluitend uitgereikt tijdens de Open Dagen die op de scholen worden georganiseerd. Gewone leden en buitengewone leden van de VPCO hebben voorrang bij plaatsing. De overige plaatsen worden via loting ingevuld. De procedure loopt volgens onderstaand schema: D R .  A L B E RT S C H W E I T Z E R  F O – S C H O O L Open dag Donderdag 28 januari 2016  17:00 – 19:00 uur Inleverdata aanmeldingsformulier Dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2016  (volgens afspraak) Loting Woensdag 16 maart 2016  om 17:30 uur M A R N I X  F O  [ Read More ]

Logo

Activiteiten VO De VPCO nodigt de ouders en leerlingen van groep 8 van alle FO-scholen op Curaçao uit voor de volgende activiteiten: VOORLICHTINGSAVONDEN OVER HET VOORTGEZET ONDERWIJS 20 januari 2016 Dr. Albert Schweitzer school FO 19.00 – 20.00 uur Saliña Abou z/n 26 januari 2016 Divi Divi LOM-school 19.00 – 20.00 uur Prinsenlaan z/n OPEN DAGEN 18 februari 2016 Marnix College VSBO (Cas Cora) 18.00 – 21.00 uur Cas Coraweg z/n 19  [ Read More ]

Foto startdienst 1

Persbericht  Geslaagde nieuwjaarsdienst VPCO Afgelopen zondag vond de jaarlijkse nieuwjaarsdienst van de VPCO plaats. De dienst werd gehouden in de Carey Methodist Church te Buena Vista, één van de dragende kerken van de VPCO. Het thema van de dienst was: “Zaai het goede zaad”. De opkomst van heel groot en daar zijn we dankbaar voor. Ook waren we zeer vereerd met de komst van de gouverneur en haar echtgenoot. Er  [ Read More ]

Logo

We wensen u een heel gezegend 2016 toe. Ook dit jaar willen we het jaar beginnen door aan God een zegen te vragen voor alle scholen, het personeel, de leerlingen en hun ouders. We doen dit in een nieuwjaarsdienst die zal worden gehouden op 10 januari 2016 in de Carey Methodist Church, Julian 1, een zijstraat van de Tortolaweg, achter het baseballveld in Buena Vista. De dienst begint om 9:00  [ Read More ]