VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Logo

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), roept haar leden op voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum: dinsdag, 20 januari 2015 Tijd: 19:30 uur Plaats: Divi Divi LOM school, te Emmastad, Prinsenlaan 1 Klik hier voor het downloaden van de officiële advertentie in PDF formaat.

Logo

NIEUWJAARSDIENST VPCO. We wensen u allen een heel gezegend 2015 toe. Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar de zegen van God vragen voor alle scholen, het personeel, de leerlingen en hun ouders. Namens het bestuur van de VPCO nodigen wij u uit voor onze  nieuwjaarsdienst die op 11 januari 2015 zal worden gehouden in de Emmakerk aan de Schottegatweg Noord, 67. De dienst begint om 9:30 uur en  [ Read More ]

Onderwijsconferentie 2014

21 - 11 - 2014
Logo

Op maandag 17 november vond de jaarlijkse onderwijsconferentie van de VPCO plaats. Al het personeel van de VPCO was hiervoor uitgenodigd. Tijdens de conferentie stond het thema ´taal en rekenen´ centraal, maar dan wel in de breedste zin van het woord. De directeur van de VPCO, Diana Lorier, heeft de conferentie geopend en aandacht gevraagd voor het feit dat de menselijke factor in het onderwijs heel belangrijk is. Uit wetenschappelijk  [ Read More ]

behoefteonderzoek voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang

De VPCO heeft een enquete onder ouders laten uitzetten door IndigoBlue, naar het behoefteonderzoek voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang.. Één mogelijkheid om deze in te vullen is door deze link www.indigoblueconsult.com/onderzoekVPCO  

IMG_0250

Op donderdag 16 oktober 2014 heeft Riet Fiddelaers voor de VPCO en voor andere maatschappelijke organisaties een lezing verzorgd over hoe kinderen en jongeren te begeleiden als ze te maken krijgen met een verlies. Ruim 50 mensen waren bij de bijeenkomst aanwezig. Riet Fiddelaers is een deskundige op het gebied van ´verlies en rouw´ en begeleidt onder meer scholen die te maken krijgen met rouw rondom het verlies van een  [ Read More ]

Logo

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) roept haar leden op voor een extra Algemene Ledenvergadering die in het teken zal staan van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op de VPCO scholen. Datum:          Dinsdag  11 november 2014 Tijd:               19.30 uur Plaats:           Divi Divi LOM school te Emmastad, Prinsenlaan 3 We hopen u allen te  [ Read More ]

Logo

De VPCO zoekt kandidaten voor de functie van adjunct-directeur op de Dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO-school en adjunct-directeur op het Marnix College VSBO. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het gedeelte over de vacatures op onze website.  

key lock sequence