VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Reactie VPCO Vonnis Hoger Beroep.  Op 26 september heeft het Gemeenschappelijk Hof  in hoger beroep in kort geding vonnis gewezen in een zaak tussen de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO) en een aantal ouders van VPCO-leerlingen. In die zaak stond ter discussie een verbod aan VPCO om betaling van contributies af te dwingen, dat het Gerecht in Eerste Aanleg op 18 juli 2016 had uitgesproken. Het Hof  [ Read More ]

Geslaagd Trots op onze leerlingen en scholen. Klik hier om de advertentie in PDF formaat te openen.  

Hierbij nodigt de VPCO alle ouders die een nieuwe leerling willen aanmelden op het  dr. Albert Schweitzer College Parera (VSBO), Marnix College Rio Canario (VSBO),  Marnix College Cas Cora (VSBO) en de dr. Albert Schweitzer school HAVO-VWO voor schooljaar 2017-2018, van harte uit voor een informatiesessie. In deze sessie zal uitleg worden geven over de procedure voor aanmelding van nieuwe leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle nodige formulieren aan u worden toegelicht.  [ Read More ]

HERINNERING  Oproep voor Reguliere Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en  Buitengewone Algemene Ledenvergadering   Willemstad, 20 februari 2017 Aan alle leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Hierbij nodigen wij u van harte uit om te participeren in de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering op 7 maart a.s. en aan de tweede buitengwone algemene ledenvergadering d.d. 17 maart a.s. Jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van  [ Read More ]