VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Aanmelding VPCO Funderend Onderwijs & Peutercentrum de Pareltjes (SNA). De aanmelding voor groep 1 van het funderend onderwijs (leerling moet vóór 1 oktober 2018, 4 jaar oud zijn) en voor de Divi Divi LOM school voor het schooljaar 2018-2019 gaat van start. Aanmeldingsformulieren zijn beschikbaar via de website: www.vpco.org. Een intake gesprek is een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. De ingevulde formulieren dienen bij de intake te worden ingeleverd. Een  [ Read More ]

Aanmeldingsprocedure VPCO scholen. De aanmeldingsprocedure voor leerlingen van groep 1 van het FO gaat van start. De (buiten)gewone leden die al een kind op één van de VPCO scholen hebben, zullen als eerst in de gelegenheid worden gesteld een volgend kind aan te melden. Dit zal in de maand  februari plaatsvinden. Als u lid bent, heeft u hierover een brief ontvangen. Kort daarna zal gestart worden met de procedure voor  [ Read More ]

Open dagen & Activiteiten 2018 Voortgezet Onderwijs (VO) HAVO-VWO & VSBO Voor ouders en leerlingen van groep 8 Voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs 23 januari Dr. Albert Schweitzer school FO, Saliña 19.00 – 20.00 uur 24 januari Marnix school FO, Rio Canario 19.00 – 20.00 uur Open dag & activiteiten dr. Alb. Schweitzer HAVO/VWO te Saliña 20 januari Science Fair 9:00 – 11:30 uur 24 februari Open dag 9:00 –  [ Read More ]

Reguliere Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs VPCO roept haar leden op voor een reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum  :           Dinsdag 30 januari 2018 Tijd       :           19.00 uur Plaats   :           Divi Divi LOM-school te Emmastad, Prinsenlaan 3 De stukken voor de vergadering (agenda, notulen, jaarverslag, jaarrekening, begroting, contributieverordening en de informatie over bestuursvacatures) liggen vanaf dinsdag 16 januari 2018 ter inzage op het VPCO  [ Read More ]

Op zoek naar onderwijstalenten voor de VPCO. Als dat je aanspreekt hebben wij een mooie baan voor jou! Wij zijn op zoek naar gedreven en kundige: • Eerste- en tweedegraadsdocenten voor onze HAVO/VWO en onze scholen voor VSBO. We zijn op zoek naar docenten voor vrijwel alle vak gebieden waaronder: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, lichamelijke opvoeding, Nederlands. • Leerkrachten voor het funderend onderwijs en voor het funderend speciaal onderwijs. Klik hier  [ Read More ]

Reactie VPCO Vonnis Hoger Beroep.  Op 26 september heeft het Gemeenschappelijk Hof  in hoger beroep in kort geding vonnis gewezen in een zaak tussen de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO) en een aantal ouders van VPCO-leerlingen. In die zaak stond ter discussie een verbod aan VPCO om betaling van contributies af te dwingen, dat het Gerecht in Eerste Aanleg op 18 juli 2016 had uitgesproken. Het Hof  [ Read More ]