VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Hierbij nodigt de VPCO alle ouders die een nieuwe leerling willen aanmelden op het  dr. Albert Schweitzer College Parera (VSBO), Marnix College Rio Canario (VSBO),  Marnix College Cas Cora (VSBO) en de dr. Albert Schweitzer school HAVO-VWO voor schooljaar 2017-2018, van harte uit voor een informatiesessie.

In deze sessie zal uitleg worden geven over de procedure voor aanmelding van nieuwe leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle nodige formulieren aan u worden toegelicht. Wij adviseren u dringend om gehoor te geven aan bovenstaande oproep indien u bij het doorgeven van de schoolkeuze voor een HAVO én/of VSBO, één van de VPCO scholen als voorkeur heeft opgegeven. Deze bijeenkomst is voor u belangrijk.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 juni 2017 om 18:00 uur op het Marnix College Cas Cora, Cas Coraweg z/n.

You must be logged in to post a comment.