VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Reactie VPCO Vonnis Hoger Beroep. 

Op 26 september heeft het Gemeenschappelijk Hof  in hoger beroep in kort geding vonnis gewezen in een zaak tussen de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO) en een aantal ouders van VPCO-leerlingen. In die zaak stond ter discussie een verbod aan VPCO om betaling van contributies af te dwingen, dat het Gerecht in Eerste Aanleg op 18 juli 2016 had uitgesproken. Het Hof heeft dat verbod in stand gelaten, totdat in een bodemprocedure is beslist.

Naar aanleiding van de uitspraak van 18 juli 2016 heeft VPCO haar verenigingsstructuur aangepast. Er zijn verschillende lidmaatschapscategorieën ingevoerd, waaronder die van (buiten)gewone leden, die contributie betalen en buitenleden, die dat niet doen. VPCO dwingt niemand te kiezen voor een gewoon lidmaatschap waaraan een betalingsverplichting is verbonden. VPCO heeft ook geen leerlingen geweigerd, van school gestuurd of anderszins de toegang tot onderwijs ontzegd wegens niet-betaling van contributie. Daarmee voldoet VPCO geheel aan het rechterlijk vonnis.

You must be logged in to post a comment.