VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Reguliere Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs VPCO roept haar leden op voor een reguliere jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum  :           Dinsdag 30 januari 2018

Tijd       :           19.00 uur

Plaats   :           Divi Divi LOM-school te Emmastad, Prinsenlaan 3

De stukken voor de vergadering (agenda, notulen, jaarverslag, jaarrekening,

begroting, contributieverordening en de informatie over bestuursvacatures)

liggen vanaf dinsdag 16 januari 2018 ter inzage op het VPCO kantoor

aan de Pimpiriweg 34.

Om de officiele advertentie in PDF formaat te openen, klik hier.

You must be logged in to post a comment.