VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

De V.P.C.O. is een vereniging die een aantal scholen in stand houdt op protestants christelijke basis. Het gaat hierbij om scholen voor:

Funderend Onderwijs

LOM onderwijs

VSBO (Voortgezet Secundair Beroeps Onderwijs)

HAVO/VWO