VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

De VPCO is een vereniging van leden. De vereniging telt gewone leden (dit zijn leden die lid zijn van één van de dragende kerken van de VPCO) en buitengewone leden (die zijn alle overige leden die een of meer kinderen of de scholen van de VPCO hebben). Om gewoon lid te kunnen worden van de vereniging hoeft u geen kinderen te hebben op één van de VPCO-scholen. U dient wel lid te zijn van één van de vier dragende kerken.

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd waarin tenminste het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de contributieverordening worden voorgelegd aan de leden ter besluitvorming.

Voor meer informatie over de structuur van de vereniging wordt verwezen naar de statuten. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten.

Download hier de statuten en het huishoudelijk reglement van het VPCO.