VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Aan het lidmaatschap van de vereniging is het betalen van jaarlijkse contributie verbonden. Meer informatie hierover treft u aan in de contributieverordening die u hier kunt downloaden:

Wij verzoeken u om alle correspondentie aangaande de contributie van de VPCO te richten aan het e-mail adres: leden@vpco.org