VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

In 2012 heeft het bestuur besloten om op hoofdlijnen te gaan sturen en meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden neer te leggen bij de algemeen directeur en de schooldirecties. Hiertoe zijn beleidskaders opgesteld op basis waarvan wordt gestuurd en gerapporteerd. Deze strategische beleidskaders zijn geformuleerd rondom beleidsdomeinen, zoals identiteit, onderwijs, leerlingen, personeel en financiën.

Klik hier om de strategische beleidskaders in PDF formaat te downloaden.