VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Fusie scholen voor voortgezet onderwijs

Het Bestuur van de V.P.C.O. heeft gedurende de Buitengewone Bestuursvergadering van 22 mei 2003 besloten tot de fusie van haar scholen voor voortgezet onderwijs en wel op de volgende manier:

Per augustus 2003 worden de Marnix mavo en de PTS (Protestants Technische school) geclusterd tot een school met de naam Marnix College. Deze clustering is de eerste fase van een volledige fusie van deze twee scholen.
Per augustus 2003 worden de dr. Albert Schweitzer scholengemeenschap en de PSKJ (Protestantse School Koningin Juliana) geclusterd tot een school met de naam dr. Albert Schweitzer College. Deze clustering is een eerste fase van een volledige fusie van deze twee scholen.
Voor het schooljaar 2003 – 2004 houdt bovenstaande in een gezamenlijke aanpak van de inschrijving van nieuwe leerlingen op beide scholen en een overleg op directieniveau om te komen tot een plan van aanpak voor de verdere samenvoeging van beide scholen.

De verdeling van de voor de VPCO aangewezen sectorprogramma’s (BC besluit 2002/599b) over de 2 VSBO scholen is als volgt:

Marnix College
Motorvoertuigentechniek
Instalectro (met een metaalcomponent als surplus)
Administratie en Commercie
Zorg Algemeen
Hospitality

Dr. Albert Schweitzer College
Instalectro (met een ICT surplus)
Administratie en Commercie
Zorg Algemeen