VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

In het schooljaar 2007 – 2008 zijn wij weer begonnen met een HAVO-afdeling op onze scholen. Weer, omdat het ons een aantal jaren geleden niet lukte vanwege het feit dat het Eilandbestuur geen vergoeding wilde geven voor deze klassen. Nu, na jaren van procederen, moet dat wel lukken, omdat de rechter heeft beslist dat deze vergoeding ons niet onthouden kan worden. Vandaar ……

Gestart werd op het MARNIX College. De onderbouw startte in 2007 te Rio Canario, daarna in 2008 verder op de locatie te Emmastad. Per augustus 2009 werd de school definitief geplaats op de lokatie Salinja. Dit vanwege alle faciteiten (practicumlokalen, etc.) die daar aanwezig zijn.

Deze HAVO-VWO-afdeling is onderdeel van onze Protestants Christelijke school. Dat betekent dat wij de leerlingen opvoeden met de Bijbel als richtsnoer. Godsdienstonderwijs als vak op school maar ook een christelijke opvoeding in de dagelijkse gang van de school is daar onderdeel van.

Ook is deze afdeling een Nederlandstalige afdeling. Dat betekent dat de lessen gegeven worden in het Nederlands en ook de methodes die gebruikt worden komen uit Nederland. Het afstemmen van de eisen van de inhoud van de lessen op de andere scholen voor HAVO-VWO op ons eiland is een must. We werken uiteindelijk naar dezelfde eidexamens toe!

Welke vakken krijgt uw kind in de basisvorming HAVO-VWO?

Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Papiamentu, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Verzorging, Informatiekunde, Muziek, Beeldende Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Godsdienst, Begeleidende lessen.

De leerlingbegeleiding neemt op onze school een belangrijke plaats in. De leerling heeft te maken met:

  • de mentor: Dit is de centrale persoon in de begeleiding van uw kind bij ons op school. U kunt altijd met zijn of haar problemen bij de mentor terecht. Daarnaast heeft de mentor een goed beeld van de studieresultaten van uw kind en brengt u hiervan regelmatig op de hoogte. Indien nodig neemt de mentor maatregelen ter bevordering van de reslutaten.
  • de leerwegcoördinator: De leerwegcoördinator leidt het team van mentoren in een bepaald leerjaar. Het is belangrijk dat er een gezamenlijke aanpak is op school die door alle leerkrachten ondersteund wordt. De leerwegcoördinator zorgt voor een goede afstemming en voor de informatie van school naar huis.
  • Remedial teachter: Voor die leerlingen die om welke reden dan ook extra begeleiding nodig hebben is er op onze school een remedial teacher. Deze zal door persoonlijke gesprekken met de leerling proberen voor diens problemen een oplossing te vinden, om zodoende het functioneren en de leerprestaties van de leerling te verbeteren.