VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

De VPCO is een vereniging die een aantal scholen in stand houdt op protestants christelijke basis.
Het gaat hierbij om scholen voor Funderend Onderwijs, LOM onderwijs, VSBO (Voortgezet Secundair Beroeps Onderwijs) en HAVO/VWO.

De vereniging wordt geleid door een bestuur van 9 personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door  4 personen. Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen allebei maandelijks. De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van een algemeen directeur. De algemeen directeur adviseert het bestuur en geeft leiding aan het stafbureau. Dit stafbureau is dienstverlenend aan de scholen die onder het bestuur van de VPCO vallen.

De VPCO telt vier dragende kerken: de Methodist Church, de Evangelische Broedergemeente, de Iglesia Reforma en de Verenigde Protestantse Gemeente. Deze kerken waren betrokken bij de oprichting van de vereniging in 1950.