VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Aanmeldingsprocedure VPCO scholen voor het schooljaar 2018-2019.

De aanmeldingsprocedure voor leerlingen van groep 1 van het FO gaat van start. De (buiten)gewone leden die al een kind op één van de VPCO scholen hebben, zullen als eerst in de gelegenheid worden gesteld een volgend kind aan te melden. Dit zal in de maand  februari plaatsvinden. Als u lid bent, heeft u hierover een brief ontvangen.

Kort daarna zal gestart worden met de procedure voor de buitenleden, de gewezen leden en alle andere belangstellenden. Binnenkort verschijnt in de krant de data voor de informatie avonden annex open dagen op de FO scholen, waarbij alle belangstellende van harte welkom zijn. Op deze informatie avond cq open dag krijgt u alle informatie over de school en kunt u een afspraak ophalen voor een intake.

Voor de aanmeldingen op onze scholen dient u onder andere het S-formulier en V-formulier ingevuld en ondertekend in te leveren. Het S-formulier en het V-formulier Funderend- & Voortgezet Onderwijs kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u een kind in de hogere groepen in het FO of in het voortgezet onderwijs wilt aanmelden zult u  bovenstaande formulieren moeten invullen en inleveren bij de school. Wanneer dat moet gebeuren, wordt nader bekend gemaakt. Ook over de aanmelding voor het eerste jaar in het VO, wordt u later geïnformeerd.

Download hier de hulpwijzer- en de procedure voor aanmelding ouders, die u kan helpen bij het invullen van het V-formulier. We wensen u alvast van harte welkom op de open dagen!