VPCO

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curacao

Geslaagd Trots op onze leerlingen en scholen. Klik hier om de advertentie in PDF formaat te openen.  

Hierbij nodigt de VPCO alle ouders die een nieuwe leerling willen aanmelden op het  dr. Albert Schweitzer College Parera (VSBO), Marnix College Rio Canario (VSBO),  Marnix College Cas Cora (VSBO) en de dr. Albert Schweitzer school HAVO-VWO voor schooljaar 2017-2018, van harte uit voor een informatiesessie. In deze sessie zal uitleg worden geven over de procedure voor aanmelding van nieuwe leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle nodige formulieren aan u worden toegelicht.  [ Read More ]

HERINNERING  Oproep voor Reguliere Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en  Buitengewone Algemene Ledenvergadering   Willemstad, 20 februari 2017 Aan alle leden van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Hierbij nodigen wij u van harte uit om te participeren in de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering op 7 maart a.s. en aan de tweede buitengwone algemene ledenvergadering d.d. 17 maart a.s. Jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van  [ Read More ]

Het Marnix College is gevestigd op twee locaties; Marnix College Rio Canario (basisvorming, klas 1 en 2) Marnix College Cas Cora (klas 3 en 4). De school heeft momenteel 330 leerlingen in de onderbouw en 530 in de bovenbouw. Zowel de onderwijsniveaus TKL, PKL en PBL worden op de school aangeboden en het Marnix College kent de sectoren Techniek, Administratie & Commercie, Zorg & Welzijn en Hospitality. Klik hier voor  [ Read More ]

De dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO school is een relatief jonge school. De school heeft momenteel ruim 350 leerlingen en 30 medewerkers. Dr. Albert Schweitzer HAVO-VWO heeft een energiek en enthousiast team en is volop in onderwijskundige ontwikkeling met oog op kwaliteit. Klik hier voor meer informatie