Dr. Albert Schweitzer school

school voor Funderend Onderwijs (FO)

Valentijnsdag

14 - 02 - 2017

Op 14 februari was het schoolplein erg rood en wit gekleurd. Valentijnsdag is aan onze school niet ongemerkt voorbij gegaan. De Wall-Of-Love werd druk bezocht. Vele kinderen hebben er een lief berichtje op achtergelaten.

Andere datum open dag

10 - 02 - 2017

  Aan alle belangstellenden; Op woensdag 22 maart 2017 houdt onze school een open dag. Op de kleuterlocatie bent u ’s middags van 17.00 uur tot 18.30 uur van harte welkom. U kunt een kijkje nemen in de lokalen op de kleuterlocatie. Ook worden die middag de aanmeldingsformulieren uitgedeeld. Belangrijk: De aanmeldingsformulieren worden alleen op die dag uitgedeeld!

Op woensdag 1 februari hebben de groepen 3 de maandopening verzorgd. Het thema van de maand is: LIEFDE. Kinderen van de groepen 3 hebben met ons gebeden. We hebben samen het lied “is je deur nog op slot” gezongen. Juf Simona ging het plein op om te vragen wat Liefde nou precies betekent. Er kwamen heel veel goede en leuke antwoorden. Toen ze weer op het podium stond, kwamen er  [ Read More ]

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Hierbij een uitnodiging voor de thema-avond van dinsdagavond 17 januari 2017. Opvoeden kun je leren! U kunt op deze avond kiezen uit een zestal interessante workshops. Er zijn twee rondes. Eén ronde voor de pauze en één ronde na de pauze. Onderaan de pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van de workshops en de workshopleiders stellen zich aan u voor. Ook kunt u hierin zien in welke  [ Read More ]

maandopening januari 2017

11 - 01 - 2017

Op woensdag 11 januari hebben de groepen 4 de maandopening verzorgd. Het thema deze maand is: GELUK Twee kinderen hebben voor ons gebeden en de groep van juf Karin zong daarna het lied “Onze Vader”. Meester Tim heeft over geluk verteld en de geluksdoos laten zien. Ook hebben we nog het lied “als je bidt” samen gezongen. Het was weer een mooie maandopening.