Dr. Albert Schweitzer school

school voor Funderend Onderwijs (FO)

nieuwsbrief december

1 - 12 - 2017

De nieuwsbrief voor december is uit. Hij staat vol wetenswaardigheden over de komende periode. Klik op de link om de nieuwsbrief te openen. De nieuwsbrieven en de bullets van de school staan ook permanent op de website. Ze zijn te vinden onder de tab INFORMATIE en dan NIEUWSBRIEVEN. 4-nieuwsbrief 1 december 2017

Sinterklaas

21 - 11 - 2017

De Sint is ook weer op Curaçao aangekomen. Gelukkig maar. Laten we hopen dat de pakjes allemaal heel zijn gebleven. Op donderdag 30 november is het weer tijd voor Pyamazingen. We gaan dan allemaal Sinterklaasliedjes zingen. Dat doen we op het plein van de kleuterlocatie. We beginnen om 18.00 uur. Sinterklaas komt op dinsdag 5 december natuurlijk ook bij ons op school. Daar krijg je nog meer informatie over. Vind  [ Read More ]

leerplicht

2 - 11 - 2017

De leerplichtlandsverordening is sinds 1 januari 1992 van kracht en is gebaseerd op het recht en de plicht van elke jongere om onderwijs te volgen. De leerplicht is gekoppeld aan leeftijd of diplomabezit. Om aan de leerplichtwet te kunnen voldoen, dient elke ouder/voogd een goed beeld te hebben van de inhoud en de gevolgen van de leerplicht.   Inhoud De Leerplichtlandsverordening en de leerplichtverordening Curaçao bestaan uit een omschrijving van  [ Read More ]

typecursus

2 - 11 - 2017

Onze school gaat beginnen met een typecursus voor de groepen 7 en 8. Deze wordt gegeven op de maandag- en of dinsdagmiddag van 12.30 tot 13.00 uur. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We hopen te beginnen in week 46 of 47. Meer weten, open dan de flyer hieronder. Flyer Typen 171030 (1) U kunt ook de website bekijken van Typeworld.   Open daarvoor onderstaande link http://website.typeworld.nl/

Opening kinderboekenweek

23 - 10 - 2017

Op maandag 23 oktober hebben we de kinderboekenweek geopend. Het was inderdaad gruwelijk eng, maar gelukkig liep het allemaal wel goed af. De groep van juf Joyce opende met een dans en het lied van de kinderboekenweek. Daarna werd het wel spannend. De broer van Paul van Loon is bij ons op bezoek geweest. Hij werd met een grote auto het plein opgereden. Toch ging het niet helemaal goed, want  [ Read More ]