Per 6 januari 2014 is mevrouw M. Molenveld benoemd als nieuwe directeur van het Marnix College. Zowel voor de locatie Rio Canario als de locatie Cas Cora. Zij volgt dhr. W. Keman op. Wij verwelkomen haar van harte en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

Cijferkaart-Marnix-Cas-Cora-small

Vorige week hebben de 3e klassen een cijferkaart ontvangen en deze week worden de cijferkaarten in de 4e klassen van het Marnix College Cas Cora uitgedeeld. U kunt uw zoon of dochter hierom vragen. Mocht u nog vragen hebben hierover aarzel niet om contact met de school te zoeken of met de mentor. Tevens wijzen wij u erop dat in de week van 20 t/m 24 januari er een proefwerk / PTA  [ Read More ]

Kerstviering MACR

21 - 12 - 2013
Feature image2

Vrijdag 20 december werd door het MACR de kerstviering in de Emmakerk gehouden met als thema: “The best things in life are free”. De ochtend begon met het zingen van verschillende kerstliederen, onder leiding van mevrouw Boersema. Na het welkomstwoord van mevrouw Smith werden gebeden, gedichten van leerlingen en leerkrachten voorgelezen. Ook werd er door de school een kerstdonatie voor een goed doel uitgereikt aan “Cas di Grandinan Uni” en “Casa Mamita”.  [ Read More ]